KSIĘGOWOŚĆ DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Rachunkowość prowadzona w spółkach, to zwykle bardziej skomplikowane obliczenia, gdyż wymagana jest tam, tak zwana pełna księgowość. To znaczy prowadzenie ksiąg rachunkowych, a nie tak jak w przypadkach mniejszych działalności, tylko zapisywania codziennie przychodów. Chodzi o dokładne dane, a także możliwość tworzenia raportów związanych z kondycją finansową firmy, w dowolnym momencie. Takie raporty umożliwiają nie tylko tworzenie sprawozdań na przykład dla zarządu, ale także dla systemu podatkowego oraz zgodnie z wymogami prawa dla KRS, w którym to spółki są zarejestrowane i istniej możliwość wglądu w ich poczynania, tak aby można było sprawdzić wiarygodność, a  także wypłacalność danego podmiotu za poprzedni okres sprawozdawczy.

Skontaktuj się z nami  »

32 445 06 00

biuro@taxeg.pl