KADRY I PŁACE

Kadry i płace, to dwie nierozłączne dziedziny rachunkowości, ponieważ kadry dotyczą dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracownika, to znaczy wszelkich dokumentów, takich jak umowa o pracę, czy na przykład umowa zlecenia, albo inne umowy, takie jak umowa o dzieło itp. Jeśli chodzi o świadczenie pracy na rzecz danej firmy, to wiąże się ona ściśle z uzyskiwaniem wynagrodzenia, a więc wchodzą tutaj płace. Tym zajmuje się także księgowość, która wylicza rodzaje składników wynagrodzenia, od podstawy oraz dodatkowych świadczeń począwszy na odliczaniu podatków i składek skończywszy. To co otrzymuje pracownik, stanowi wynagrodzenia netto, czyli już po potrąceniach, które także wynikają z przepisów podatkowych oraz ubezpieczeniowych.

Skontaktuj się z nami  »

32 445 06 00

biuro@taxeg.pl