SŁOWNIK POJĘĆ

Podatek od towarów i usług.

Dokumentacja rozliczeniowa przygotowywana przez spółki z o.o. i wymagana po zakończeniu roku kalendarzowego w każdym roku działalności.

Krajowy Rejestr Sądowy, to tam są wpisywane nowo zakładane spółki.

Krajowy Rejestr Sądowy, to tam są wpisywane nowo zakładane spółki.

Główny Urząd Statystyczny – Organ zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji na temat różnych dziedzin życia.

Numer nadawany przy zakładaniu działalności gospodarczej, dla identyfikacji podmiotu przez GUS

Numer Identyfikacji Podatkowej, każda działalność gospodarcza go posiada, każdy numer jest indywidualny.

To adres wpisany w rejestrach działalności gospodarczej, inaczej mówiąc adres siedziby firmy

Są to trzy grupy, które dzielą się na :

  • Spółki (kapitałowe, lub osobowe)
  • Formy organizcyjno-prawne
  • Pozostałe formy organizacyjno-prawne